Különbség a coaching és a mediáció között

- Alapszituáció

Mediáció- mindig válság
válság miatt nem tudnak megegyezni, vagy a megegyezés hiányában jön létre a válság

Coaching- a válság nem feltétlenül látható és ragadható meg a hagyományos értelemben (Pl. nem kíséri feltétlenül vita, veszekedés)

- Döntési modell

Mediáció- probléma-megoldási metódust ajánlunk

               (szemetesláda modell): adott egy konfliktusnarratíva, erre ajánlunk megoldást, nem tehető fel bármilyen kérdés

   (Pl. Miért nem szeret a férjem? Mi okozta a krízist? Mi lenne, ha…)

Coaching-  (többféle döntési modell): a személyben lévő forrásokat, tartalékokat mozgósítjuk, látomást generálunk, jövőszcenáriót készítünk

- Van közös területük

- Válságmegoldásra alkalmas eljárások, módszerek

- Működőképes világok létrehozására használhatók

- Az alkalmazott modellekben előfordulnak közös eszközök

- Coachingban is használjuk a mediációt

- Adott keretben „végleges” megoldást eredményeznek

Környezet

Mediáció

- jogi környezetben vagy annak árnyékában működik l. igazságügyi akkreditáció

   cél, hogy az állami/jogi gépezet ne induljon be

   Ontológiai mediációban tilos hivatkozni a bíróságra

Coaching - nincs speciális jogszabályi rendszer és támogatottság

Forgatókönyv

Mediáció- explicitté tett forgatókönyv pl. a törvény, a mediációs megbízási és/vagy megállapodási szerződés

Coaching

- kreativitás kimeríthetetlen tárháza      

- fontos az algoritmizáltság megteremtése l. szerződések/terápiás,konzultációs ajánlat, stb.

Hatás

     Mediáció- a konkrét krízisszituáció végleges megoldása

     Coaching-

- a hozott problémák átkeretezése

- az emlékek újrakonstruálása, új aspektus, új narratíva, látomás, vonzó vízió kialakítása

Forrás: http://www.drkollarcoaching.hu

Rb coaching és mediáció